Хэрлэн голын ногоон бүсэд машинтайгаа битгий ороорой...

admin 2018-06-06 08:57:40
Хэрлэн голын ногоон бүсэд машинтайгаа битгий ороорой...

 
https://www.facebook.com/delger.suren.3/videos/2047856618786966/