ХЭРЛЭН ГОЛЫН ОРЧМЫГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

admin 2019-04-08 17:46:52
ХЭРЛЭН ГОЛЫН ОРЧМЫГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ


            Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр буюу 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр Шинь Шинь      ХХК-ний Төлөөлөгчийн газрын нийт ажилчид Хэрлэн голын зүүн цементон гүүрний  орчим дахь хогийг цэвэрлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулсан ба хог хаягдалын 80%-ийг хуванцар уут эзлэж байсан.

Хүн бүр Хэрлэн голоо хайрлан хамгаалж, улам сайхан харагдуулахын төлөө, байгаль орчинд ээлтэй олон олон шинэлэг ажил хийхийг уриалж байна.