“НОМЫН ӨРГӨӨ”-ТЭЙ БОЛЖЭЭ

admin 2019-06-18 19:02:33
“НОМЫН ӨРГӨӨ”-ТЭЙ БОЛЖЭЭ

Шинь Шинь ХХК “Сурах дадлыг хэвшүүлье” гэсэн уриан дор соёлыг хөгжүүлэн, уурхайн соёлтой нийцүүлэн ажилчдын сурах, харилцах таатай нөхцөлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ажилчиддаа зориулан номын өргөөтэй болжээ