ОРОН НУТГИЙН АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮД 2019 ОНД ХАГАС ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХЭЭР БОЛЛОО

admin 2019-06-19 09:20:51
ОРОН НУТГИЙН АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮД 2019 ОНД ХАГАС ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХЭЭР БОЛЛОО

“Петро чайна дачин тамсаг” ХХК 2019 онд 1 тэрбум гаруй төгрөгийн өртөг бүхий байгаль орчныг хамгаалах төслийн тендерийг 12 багцад хуваан зарласан. Өнөөдөр буюу 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр энэхүү байгаль орчин хамгаалах төслийн тендер шалгаруулалтын үнэлгээний ажил нээгдлээ.
Аймгийн Засаг даргын зүгээс тавьсан шаардлагын дагуу “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК нээлттэй тендер сонгон шалгаруулсаны үр дүнд Дорнод аймгийн аж ахуй нэгжүүд 2019 онд хагас тэрбум төгрөгийн ажил гүйцэтгэхээр боллоо. Нээллттэй сонгон шалгаруулалт жил бүр зохион байгуулагдана.