“Петро Чайна Дачин Тамсаг” ХХК газрын тосны 20-р талбайд зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эхлүүлээд байна

admin 2019-07-01 23:16:38
“Петро Чайна Дачин Тамсаг” ХХК газрын тосны 20-р талбайд зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эхлүүлээд байна


Дорнод аймгийн газрын тосны 20-р талбайд Ашигт малтмал газрын тосны газраас хайгуулын зөвшөөрөл хүссэн бөгөөд тус газарт аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал зөвшөөрөл олгоогүй юм.
 Гэвч “Петро Чайна Дачин Тамсаг” ХХК газрын тосны 20-р талбайд дураараа үйл ажиллагаа эхлүүлжээ.

Эх сурвалж: Шинэ суваг телевиз