Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын үр дүнгийн урамшуулал нэмэгдэнэ

admin 2019-11-05 16:49:05
Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын үр дүнгийн урамшуулал нэмэгдэнэ

Засгийн газрын 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн  хуралдаанаар эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшууллыг нэмж олгохоор шийдвэрлэжзэ. Өөрөөр хэлбэл, үр дүнгийн урамшууллыг сард 20 хувь: улиралд 60 хүртэлх хувь болгож нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан байна. Энэхүү шийдвэр нь 2020 оны нзгдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхлэх юм.