Аймгийн Онцгой комисст хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлсэн байгууллага, иргэн, хамт олны нэгдсэн мэдээлэл /2020.03.26-ны өдрийн байдлаар/

admin 2020-03-30 11:53:16
Аймгийн Онцгой комисст хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлсэн байгууллага, иргэн, хамт олны нэгдсэн мэдээлэл /2020.03.26-ны өдрийн байдлаар/