АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ "МАЛЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАХ, БЭЛЧЭЭР ХАМГААЛАХ ЖУРАМ"-ЫГ БАТАЛЖЭЭ

admin 2020-05-04 13:23:23
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит 14 дүгээр хуралдааны 07 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт отор нүүдэл хийх, малчид, мал бүхий иргэд оршин суугаа газраасаа тус аймгийн нутаг дэвсгэрт малын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах зорилготой "Малын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, бэлчээр хамгаалах журам"-ыг баталлаа