1000 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХОТХОН, ХОРООЛОЛ БАРИГДАНА

admin 2020-06-07 14:31:12
1000 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХОТХОН, ХОРООЛОЛ БАРИГДАНА

АЙМГИЙН ТӨВӨӨС БАРУУН ТИЙШ 5 КМ 48 ГА ТАЛБАЙД 1000 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ БҮХИЙ СОЁЛ, НИЙГМИЙН ХЭРЭГЦЭЭГ БҮРЭН ШИЙДСЭН, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН ЦОГЦ ХОТХОН, ХОРООЛОЛ БАРИГДАНА

Тус 1000 айлын орон сууцны төлөвлөлт хийгдсэн 3-р багт 150 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, 640 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургууль ирэх оны 9 сард ашиглалтад орно.

Улсын төсвийн 5,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 3-р багт дулаан, цэвэр, бохирын шугам сүлжээний ажил бүрэн хийгдсэн.

1000 айлын орон сууцны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг Францын хөрөнгө оруулалттай “АрхитайФ” ХХК 2015 онд хийж гүйцэтгэжээ.