Төрийн албаны шалгалтын сорилын цахим ном гарчээ

admin 2020-08-31 14:48:26
Төрийн албаны шалгалтын сорилын цахим ном гарчээ

Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2020 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдуулан эрх зүйн баримт бичгүүд шинэчлэгдэж байгаа энэ үед Төрийн албаны шалгалтын сорилыг эрдэмтэд, судлаач мэргэжилтнүүдийн баг шинэчлэн боловсруулж, хянан тохиолдуулжээ.

Цахим номд төрийн албан хаагчийн зайлшгүй мэдвэл зохих ерөнхий мэдлэг, эзэмшвэл зохих ур чадварын агуулгыг багтаасан байна. Төрийн албанд орох шалгалтад тэнцэхийн тулд бус сорилтой холбогдох бусад эх сурвалжийг судлан мэдлэгээ тэлэх боломж болгон ашиглахыг зөвлөжээ.

Шалгалтад оролцогчдод холбогдох эх сурвалж, ном зохиол, эрх зүйн баримт бичгийг бие даан судалж мэдлэгээ бататгах, шалгалтад үр дүнтэй бэлтгэх явдлыг дэмжих үүднээс сорилын “зөв хариулт”-ын түлхүүрийг энэ удаад цахим номд оруулахгүйгээр уншуулах, судлуулах боломжийг нээжээ.
Цахим номыг доод линкээр татаж аваарай
https://www.yumpu.com/en/document/read/63997835/-