Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг нээлээ

admin 2020-12-01 09:09:44
Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг нээлээ

Өнөөдөр буюу 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 12 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг нээлээ.
Улаанбаатар хот болон бусад орон нутгаас ирэх иргэд дараах түр журмыг чанд мөрдөн, гэртээ өөрийгөө тусгаарлаарай.