Зорчигч тээврийн автобусаар шинжилгээнд хамрагдсан 231 оюутнууд Дорнод аймаг руу хөдөллөө

admin 2020-12-09 10:42:08
Зорчигч тээврийн автобусаар шинжилгээнд хамрагдсан 231 оюутнууд Дорнод аймаг руу хөдөллөө

Өнөөдөр Улаанбаатар хотод сурч буй оюутны байрны  шинжилгээнд хамрагдсан 231 оюутныг нэгдсэн журмаар 4 автобус гарган Улаанбаатар хотоос Дорнод аймаг руу хөдөллөө
Оюутан 
Та гэрээсээ огт гарахгүйгээр, гэртээ 14 хоногийн туршид заавал тусгаарлагдаж, өдөр бүр биеийн халуунаа үзэж бүртгэл хөтлөн, өөрийгөө ажиглаж, ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрвэл эрүүл мэндийн болон сум багийн ажлын албандаа шуурхай мэдэгдэх ёстой. 

БИДНИЙГ ДАГААРАЙ
ВИДЕО МЭДЭЭ