МАЛЫН ХӨЛИЙН ТАТВАРААС 07 ДУГААР САРЫН 01 ХҮРТЭЛ ЧӨЛӨӨЛӨХ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

admin 2021-01-05 09:25:33
МАЛЫН ХӨЛИЙН ТАТВАРААС 07 ДУГААР САРЫН 01 ХҮРТЭЛ  ЧӨЛӨӨЛӨХ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Засгийн газар шинэ оны анхны хуралдаанаа хийлээ. Энэ удаагийн хуралдаанаас 2021 оны 07 дугаар сарын 01 хүртэл малын хөлийн татварыг 0 хувиар тогтоох буюу чөлөөлөх чиглэлийг аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ-т зөвлөмж болгосон Засгийн газрын тэмдэглэл гаргалаа.