Шинь шинь ХХК стандарт шаардлага хангасан шинэ ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжаа байгуулж

admin 2021-08-19 11:25:33
Шинь шинь ХХК стандарт шаардлага хангасан шинэ ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжаа байгуулж

Шинь шинь компани хуучин ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн газрын нөхөн сэргээлтийн ажлаа бүрэн гүйцэтгэж дууслаа Шинь шинь ХХК стандарт шаардлага хангасан шинэ ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжаа байгуулж, бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглалтад оруулаа ингэснрээ ойрын жилүүдэд үүсээд байсан бохир устай холбогдох асуудлыг бүр мөсөн шийдвэрлэхийн зэрэгцээ хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг багасгаж, үйлдвэрийн тасралтгүй үйл ажиллагаанд үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, компаний тогтвортой аюулгүй ажиллагаанд баталгаа бий болгож буй юм.

ШИНЬ ШИНЬ ХХК нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа тусгаж, байгаль орчин хамгаалах чиглэлээр тал хээр, экологийн нөхөн сэргээлтэд оруулах хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх, булгийн эх хамгаалах, эрчим хүч хэмнэх, дахин ашиглалтыг бий болгох, ажилчдын байгаль орчны талаарх мэдлэгийг сайжруулах гэх мэт олон ажлууд дээр тодорхой үр дүнд хүрч байгаа билээ.