Шинь Шинь ХХК ажилчдаа урьдчилсан үзлэг шинжилгээнд хамрууллаа

admin 2021-12-13 08:52:26
Шинь Шинь ХХК ажилчдаа урьдчилсан үзлэг шинжилгээнд хамрууллаа

Шинь Шинь ХХК Улаанбаатар хотын “Ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах нийгэмлэг ТББ” –тай хамтран 2021 оны 11 сарын 26-наас 12 сарын 02-ны өдрүүдэд уурхайн бүсэд ажиллаж байгаа нийт 364 ажилчдаа эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулсан байна. 
Тухайн үзлэгээр ажилчдыг бүхий л төрлийн шинжилгээнд хамруулахаас гадна шинжилгээг үндэслэн нарийн мэргэжлийн эмч нар үзлэг оншилгоо хийж зөвөлгөө өгсөн байна.  
Мөн 12 сарын 03-ны өдөөрс 5-ны өдрүүдэд  Шинь Шинь ХХК-ны Чойбалсан хот дахь оффис Дорнод аймгийн “Shony med” эмнэлэгтэй хамтран оффисийн нийт 14 ажилчидаа эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулж зөвөлгөө авсан байна.