Газрын тосны үйлдвэрлэлийн Тосон уулын 19-р талбайд короновирус халдвар бүртгэгдлээ

admin 2021-12-15 14:09:12
Газрын тосны үйлдвэрлэлийн Тосон уулын 19-р талбайд короновирус халдвар бүртгэгдлээ

Газрын тосны үйлдвэрлэлийн Тосон уулын 19-р талбайд туслан гүйцэтгэгч компани дээр короновирусын шинээр нэг том голомт үүсжээ.
Бүх хүнийг шинжилгээнд хамруулж байна. 

Эх сурвалж аймгийн Онцгой комисс