Ажилласан жил нь тасарсан иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх хугацаа 4 сард дуусна

admin 2018-04-03 01:46:10
Ажилласан жил нь тасарсан иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх хугацаа 4 сард дуусна

1990-1995 оны хооронд ажил хөдөлмөр эрхлээгүй, ажилласан жил нь тасарсан иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх хугацаа 4 сард дуусна.