Эдийн засаг

Дорнод аймгийн нутгаар түймэргүй байна

admin 2018-05-09 10:32:43

Хиймэл дагуулын зургаас харахад 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09:00 цагийн байдлаар Монгол Улсын хилээс 58,0 км зайд ОХУ-ын Өвөр байгалийн хязгаарын Борзя тосгон орчмоор нутгийн гүнд түймэртэй байна.